Rok 1971/1972

Na podstawie zarządzenia Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego w Krakowie z dnia 30 kwietnia 1972 roku szkoła przy ul Bema 9/11 otrzymała nazwę Zespół Szkół Gospodarczo-Technicznych w Tarnowie. Łącznie było 25 oddziałów, do których uczęszczało w 911 uczniów.