Rok 1974/1975

Dnia 1 września 1974 funkcję dyrektora szkoły przy ul. Janka Krasickiego (ul. Józefa Piłsudskiego) objął mgr Władysław Braty. Wraz ze zmianą na stanowisku dyrektora następuje zmiana nazwy szkoły. W miejsce nazwy Liceum Ekonomiczne wprowadzono nazwę: Zespół Szkół Ekonomicznych. W skład ZSE weszły następujące typy szkół:
1. Liceum Ekonomiczne – czteroletnie o specjalności: ekonomika i organizacja przedsiębiorstw przemysłowych;
2. Liceum Zawodowe –czteroletnie o specjalności: sprzedawca magazynier;
3. Zasadnicza Szkoła Handlowa – trzyletnia;
4. Policealne Studium Ekonomiczne – dwuletnie o specjalności: ekonomika i organizacja przedsiębiorstw przemysłowych.
Zdjęcie: Grono pedagogiczne Liceum Ekonomicznego na uroczystości zakończenia roku szkolnego 20 czerwca 1973 roku.
Źródło: zbiory prywatne K. Jezierska.