Rok 1976/1977

Dnia 1 września 1976 roku nastąpiło połączenie szkół: Zespołu Szkół Ekonomicznych z ul. Janka Krasickiego 19 z Zespołem Szkół Gospodarczo-Technicznych przy ulicy Bema 9/11. Zostało ono poprzedzone plenarnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej połączonych szkół pod przewodnictwem dyrektora Władysława Bratego w dniach 26–27 sierpnia 1976 roku. Dyrektor poinformował Radę Pedagogiczną, że szkoła otrzymała nazwę: Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie. W Radzie Pedagogicznej uczestniczyli także przedstawiciele władz oświatowych i polityczno-administracyjnych Tarnowa.
Zdjęcie: 28 września 1976 r. Uczniowie ZSEG na wycieczce w Łańcucie.
Źródło: Archiwum ZSEG.