Rok 1977/1978

W ZSEG obradował Sejmik Uczniowski na temat: Wzbogacanie ceremoniału szkolnego i poszanowanie symboli narodowych. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Rad Samorządów Szkolnych wraz z opiekunami z szesnastu szkół ponadpodstawowych Tarnowa – łącznie 74 osoby. W czasie trwania sejmiku czynna była wystawa eksponatów tematycznie związanych z symboliką narodową i szkolną. Organizatorem sejmiku był Samorząd Szkolny ZSEG, nad którym opiekę sprawowała Maria Gąska.