Rok 1977/1978

Nas zastąpią inni – pod takim hasłem odbyła się uroczystość przekazania młodszym koleżankom z klasy I D Technikum Gastronomicznego szkolnej redakcji miesięcznika „Ojczyzna i My”, gazetki redagowanej przez uczennice klasy IV P Liceum Zawodowego. Pierwszy numer gazetki ukazał się jeszcze w Zespole Szkół Ekonomicznych, a redakcja pisma była kontynuowana po połączeniu szkół i powstaniu ZSEG. Pierwszy numer „Ojczyzna i My” wydany został marcu 1976 roku. W uroczystości zmiany redakcji wzięli udział zaproszeni goście: redaktor naczelny tygodnika „Tarnowskie Azoty” – Eugeniusz Głąb, wizytator metodyczny KOiW w Tarnowie – Krystyna Obuszko, dyrektor szkoły –Władysław Braty, zastępca dyrektora – Maria Danko oraz nauczyciele poloniści z naszej szkoły. Organizatorem miłego spotkania było koło przedmiotowe języka polskiego, nad którym opiekę sprawuje Zofia Robak.
Zdjęcie: 13 kwietnia 1978 r. – ustępujący zespół redakcyjny gazetki szkolnej „Ojczyzna i My”.
Źródło: Archiwum ZSEG