Rok 1978/1979

W dniu 9 kwietnia w naszej szkole odbył się Wojewódzki Konkurs Wiedzy Zawodowej. W rywalizacji szkół z całego województwa wysokie miejsca zdobyli również uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych.
Liceum Ekonomiczne – finanse i rachunkowość:
Alicja Bochenek – Liceum Ekonomiczne ZSEG Tarnów I miejsce,
Alicja Drąg – Liceum Ekonomiczne ZSEG Tarnów II miejsce,
Małgorzata Lenik – Liceum Ekonomiczne ZSEG Tarnów III miejsce.
Liceum Zawodowe – sprzedawca magazynier:
Izabela Rzeszka – Liceum Zawodowe Tarnów ZSEG II miejsce.
W trakcie uroczystego zakończenia konkursu wicekurator W. Bazia wręczył laureatom dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez Kuratorium Oświaty i Wychowania w Tarnowie.