Rok 1978/1979

Lato upłynęło naszym harcerzom ze Szczepu im. Bohaterów Powstania Warszawskiego pod znakiem trzech obozów. Jedna grupa harcerek odpoczywała na obozie Komendy Hufca ZHP Tarnów w miejscowości Chłopy nad morzem. Druga w Piaskach koło Czchowa na obozie Komendy Chorągwi ZHP Tarnów. Najliczniej jednak uczestniczyły harcerki w szczepowym obozie wędrownym, którego trasa wiodła przez teren województwa nowosądeckiego. Wędrówka była okazją do poznawania piękna ziemi ojczystej, jak też spotkań z ciekawymi ludźmi.
Zdjęcie: Na wędrownym szlaku -1979 r. Źródło: Archiwum ZSEG.