Rok 1980/1981

W dniu 12 listopada odbyło się zebranie założycielskie NSZZ „Solidarność” przy ZSEG w Tarnowie, w którym uczestniczył przedstawiciel Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” Józef Drozd. Na zebraniu wybrano Komitet Założycielski w składzie: przewodniczący: Maria Lechowicz, zastępca przewodniczącego: Irena Bogusławska, członkowie: Zdzisława Barnaś, Maria Bawiec, Danuta Bujak, Jerzy Feret, Antoni Kałużny, Krystyna Kowalska, Eugenia Zając. Do Komisji Międzyszkolnej Pracowników Oświaty NSZZ „Solidarnośc” w województwie tarnowskim został wybrany na zjeździe delegatów w grudniu 1980 roku Jerzy Feret. Do Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność” należało do 13 grudnia 1980 roku około 90% pracowników Szkoły.
Zdjęcie: Szkolne koło PTTK rok 1981. Archiwum ZSEG