Rok 1980/1981

Nagroda Wydziału Oświaty za całokształt pracy dla chóru, zespołu wokalno-muzycznego i zespołu recytatorskiego.
Zdjęcie: Zespół recytatorski, którym kierowała pani Józefa Romanowska. Źródło: Archiwum ZSEG.