Rok 1981/1982

W posiedzeniu Rady Pedagogicznej, której jednym z punktów była sytuacja szkolnictwa w okresie stanu wojennego, wziął udział major Marian Drwięga, przedstawiciel Ludowego Wojska Polskiego. Wskazał on na wyznaczoną przez władze rolę szkół i placówek wychowawczych w okresie trwania stanu wojennego. Dyrektor szkoły zapoznał zebranych z treścią następujących dokumentów: – Uchwałą Rady Państwa o wprowadzeniu stanu wojennego, – dekretem o stanie wojennym, – obwieszczeniem o wprowadzeniu stanu wojennego ze względu na bezpieczeństwo państwa. Dyrektor omówił także wytyczne w sprawie organizacji pracy szkół, przedszkoli oraz innych placówek oświatowych i opiekuńczych w warunkach stanu wojennego, opracowane na podstawie informacji przekazanej przez MOiW na telekonferencji w dniu 18 grudnia 1981 roku. Podał też szereg ustaleń wynikających z treści dokumentów i zarządzeń, do których należy się dostosować w codziennej pracy z młodzieżą.
Zdjęcie: Spektakl "Moralność Pani Dulskiej" - marzec 1982. Archiwum ZSEG