Rok 1982/1983

W dniu 31 grudnia na emeryturę przechodzi dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych –Władysław Braty. Za jego kadencji w szkole przeprowadzono między innymi: modernizację bazy poprzez stworzenie nowoczesnej w tych czasach sali amfiteatralnej z pełnym wyposażeniem w sprzęt audiowizualny, modernizację sali gimnastycznej, biblioteki, pracowni chemicznej. Stworzono również dobrą bazę lokalową dla kierownictwa i administracji szkoły oraz warunki dla pracy służby zdrowia (gabinet stomatologiczny i gabinet lekarski), zmodernizowano pokój nauczycielski, wyposażono szkołę w gabloty tematyczne. 1 stycznia dyrektorem Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych zostaje Mieczysław Kapustka. 11 stycznia 1983 – uroczyste pożegnanie odchodzącego na emeryturę dyrektora ZSEG Władysława Bratego.
Źródło: Archiwum ZSEG.