Rok 1989/1990

26 czerwca Rada Pedagogiczna przyjęła uchwałę w sprawie imienia szkoły. Większością głosów postanowiono, że szkoła pozostanie na razie bez patrona (dotychczasowym patronem był Janek Krasicki), gdyż wybór nowego wymaga przemyśleń i przedyskutowania z młodzieżą. Pieczątki zawierające imię szkoły zostaną zmienione podczas wakacji.
Zdjęcie: Matura 1990.
Źródło: Archiwum ZSEG.