Rok 1990/1991

W związku z odejściem na emeryturę dyrektora Mieczysława Kapustki z dniem 31 sierpnia 1991 roku Kuratorium Oświaty w Tarnowie ogłosiło konkurs na stanowisko dyrektora ZSEG. Rada Pedagogiczna zdecydowała, że wyłoni kandydatów do tego konkursu. W tajnym głosowaniu kandydatem na stanowisko dyrektora szkoły został wybrany Jerzy Feret. W wyniku postępowania konkursowego (12 czerwca 1991 roku) Jerzy Feret. został pierwszym dyrektorem w historii tej Szkoły wybranym w drodze konkursu na pięcioletnią kadencję.