Rok 1993/1994

Z okazji Dnia Kupca odbyła się wystawa - 1promocja polskich towarów i ich reklama pod hasłem "Teraz Polska.
Uroczystego otwarcia wystawy dokonał Prezydenta Miasta Tarnowa. Wystawione towary pochodziły przede wszystkim z regionu tarnowskiego. Na specjalnych stoiskach prezentowali się m.in:
- Huta Szkła Gospodarczego w Ładnej
- Zakład Przetwórstwa Owocowo Warzywnego OWINTAR
- Zakład Produkcji Spożywczej "Roleski".