Rok 1996/1997

W 85 rocznicę powstania szkoły, przywrócono szkole imię Józefa Piłsudskiego, który w przeszłości był patronem Państwowego Koedukacyjnego  Gimnazjum Kupieckiego. Komitet Rodzicielski ufundował sztandar.
Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. w Bazylice Katedralnej w Tarnowie, którą odprawił ks. biskup Władysław Bobowski. Po czym pozostała część uroczystości odbyła się w Teatrze im. L. Solskiego. Prezydent Tarnowa Roman Ciepiela odczytał akt nadania szkole imienia Józefa Piłsudskiego i przekazał ufundowany przez rodziców sztandar. Nowy sztandar na rewersie ma białego orła w koronie na czerwonym tle, zaś na awersie wizerunek Józefa Piłsudskiego w mundurze marszałka, nazwę szkoły i herb Tarnowa.