Rok 2000/2001

Pierwszy wyjazd z darami na Ukrainę w ramach akcji charytatywnej "Pomóżmy Świętemu Mikołajowi dotrzeć na Kresy", przeprowadzonej we współpracy z Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.