Rok 2013/2014

W szkole wprowadzono dziennik elektroniczny. Początkowo dokumentację prowadziło się zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej.