Rok 2016/2017

Uroczyste obchody Jubileuszu 40-lecia ZSEG w 105-letnej tradycji Szkoły w grudniu 2016 roku. Obchody te angażowały przede wszystkim obecnych uczniów, by każdy z nich, bez względu na zainteresowania i profil kształcenia, mógł raz jeszcze odnaleźć swoje miejsce w szkolnej wspólnocie, w ciągłości pokoleń absolwentów zdobywających wiedzę i umiejętności w szkole „na Bema”, uzyskać nową inspirację do dalszego kształcenia się w wybranym zawodzie. Szereg prelekcji, spotkań, konkursów to bogactwo treści, którymi na co dzień żyje Szkoła.
Zapraszamy do wspomnień: https://www.youtube.com/watch?v=HjFMF-EFeHo