Rok 2017/2018

W ZSEG powstaje "Tarnowskie Centrum Młodych Inwestorów".  Projekt jest objęty patronatem Prezydenta Miasta Tarnowa pana Romana Ciepieli we współpracy z Wydziałem Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Tarnowa.

Podstawowym założeniem projektu jest możliwość nauki inwestowania w papiery wartościowe. Odbywa się to poprzez szkolenia w zakresie rynku kapitałowego oraz symulacyjną grę giełdową - bez ryzyka utraty własnych pieniędzy.

Całość projektu kończy się corocznym  Tarnowskim Konkursem Menedżerskim.

Formuła projektu TCMI obejmuje trzy podstawowe etapy:

  • ->praktyczne podejmowanie decyzji inwestycyjnych poprzez udział w Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej (zespoły zarejestrowane wyłącznie przez opiekuna TCMI)
  • ->szkolenia dla młodzieży należącej do TCMI prowadzone przez specjalistów/przedstawicieli domów maklerskich, domów inwestycyjnych (doradztwo inwestycyjne)
  • ->Konkursy Menedżerskie dla młodzieży należącej do TCMI