Rok 2018/2019

Od początku roku szkolnego 2018/2019 uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych będą uczestniczyć w dwuletnim międzynarodowym projekcie „Get in Shape for Europe” w ramach programu Erasmus +, sektor edukacja szkolna, współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.
Głównym celem projektu jest zwiększenie postaw proeuropejskich wśród młodzieży poprzez międzynarodową współpracę szkół z różnych krajów Europy opartą na pogłębianiu wiedzy o Unii Europejskiej, rozwijaniu kompetencji społecznych, obywatelskich i międzykulturowych, promowaniu wartości demokratycznych i fundamentalnych praw oraz zwiększeniu zaangażowania obywatelskiego.
Koordynatorem projektu jest szkoła z Rumunii, a partnerami są ponadto szkoły średnie z Włoch, Bułgarii i Grecji. W ciągu dwóch lat trwania projektu uczniowie i nauczyciele wyróżniający się pracą w projekcie będą mieli możliwość wyjazdu na krótkoterminowe szkolenie do każdego z tych krajów.