Rok 2018/2019

Dnia 16 kwietnia 2019  w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbył się FINAŁ XVII edycji Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej, organizowanej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie i Fundację GPW.
W tegorocznej edycji SIGG brało udział ponad 19 tys. uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych, którzy utworzyli ok. 7 tys. giełdowych zespołów.
Dwadzieścia zespołów z całego kraju rywalizowało w FINALE SIGG XVII.
Z Tarnowa do Finału zakwalifikowały się dwa zespoły uczniów uczących się w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych.
Zespół w składzie: Tomasz Nowak i Emil Nowak z klasy IV TE oraz zespół w składzie: Wiktoria Chrostek i Julia Kantor z klasy II TE.
Obydwa zespoły rywalizowały pod opieką Pani Marzeny Malec-Witek.
Podczas kilkugodzinnej rozgrywki zespoły starały się pomnożyć wirtualne środki w wysokości 20 000 zł.
Przedmiotem wirtualnych inwestycji w Finale były akcje spółek wchodzących w skład indeksów WIG20 i mWIG40, ETF-y, kontrakty terminowe na akcje, kontrakty terminowe na indeksy WIG20 i mWIG40 oraz kontrakty walutowe.
Ranking finału został ogłoszony bezpośrednio po jego zakończeniu.
I miejsce w Polsce zajął zespół „Nie jesteśmy braćmi TCMI” z Technikum nr 3 przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie w składzie: Tomasz Nowak i Emil Nowak i otrzymał nagrodę główną w wysokości 10 000 zł.
Drugi tarnowski zespół w składzie: Wiktoria Chrostek i Julia Kantor zajął 13 miejsce w Polsce i otrzymał nagrodę w wysokości 1 600 zł.