Rok 2019/2020

W ramach projektu "Zagraniczne staże szansą podwyższenia kompetencji zawodowych i społecznych" 38 uczniów ZSEG obyło staże w Wielkiej Brytanii. 
Projekt realizowany jest w ramach programu PO WER.