Rok 2020/2021

We wrześniu 2020 obowiązki dyrektora szkoły po odejściu na emeryturę Pana Dyrektora Jerzego Fereta pełni Pani mgr inż. Dorota Bargieł-Kurowska.

9 marca 2021 roku Pani mgr inż. Dorota Bargieł-Kurowska wygrywa konkurs na dyrektora Zespołu Szkól Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie. Jest to pierwsza kobieta w historii szkoły na tym stanowisku.

W swoim planie rozwoju Szkoły uwzględniła m.in. następujące działania:
- otwarcie na większą różnorodność propozycji kierunków nauczania,
- współpraca z instytucjami zewnętrznymi – dodatkowe kursy dla młodzieży,
- podjęcie patronatu przedsiębiorstw z branży (umowy partnerskie),
- nawiązanie kontaktów ze szkołami o podobnym profilu kształcenia,
- nacisk na współpracę z uczelniami wyższymi,
- modernizacja bazy szkoły,
- wydarzenia z udziałem społeczności lokalnej (szczególnie współpraca z Radą Starówki),
- kontynuacja działań wychowawczych i opiekuńczych szkoły.