16 listopada 2021 r. - Polonez na 110-lecie szkoły

Polonez 
I szły pary po parach hucznie i wesoło,
Rozkręcało się, znowu skręcało się koło,
Jak wąż olbrzymi, w tysiąc łamiący się zwojów;
Mieni się cętkowata, różna barwa strojów
Damskich, pańskich, żołnierskich, jak łuska błyszcząca,
Wyzłocona promieńmi zachodniego słońca
I odbita o ciemne murawy węzgłowia.
Wre taniec, brzmi muzyka, oklaski i zdrowia! 
Mickiewicz, Księga XII – Kochajmy się!

Polonez był częścią ceremoniału dworskiego na dworach królów polskich, zaistniał także jako parada szlachty przed monarchą, otwierał również pełne godności pochody i bale. Powinniśmy być dumni z tego tańca, gdyż jest on naszą wizytówką i promocją kultury polskiej na świecie. 17 listopada 2021 roku w ramach uroczystej inauguracji obchodów 110-lecia istnienia naszej Szkoły uczniowie odtańczyli poloneza na XX par w tarnowskiej Sali Lustrzanej podkreślając doniosły charakter rozpoczynającego się jubileuszu.  Dziewczęta ubrane były w piękne, kolorowe, długie epokowe suknie. Chłopcom elegancji dodawały garnitury oraz czarne fuluary. W otoczeniu bogatej dekoracji rzeźbiarskiej, w odbiciach kryształowych luster, przy uroczystych  dźwiękach muzyki uczniowie odtańczyli poloneza - nasz najstarszy taniec narodowy. Podniosła atmosfera, która zapanowała po wykonaniu poloneza wprowadziła nas w obchody jubileuszu.    
Za przygotowanie choreografii odpowiedzialne były Aleksandra Jarząb i Agnieszka Salawa, a suknie wypożyczyła Barbara Truty. Nad organizacją czuwała Marta Zawadzka.

GALERIA