6 grudnia 2021 r. - Święto Patrona Szkoły

GALERIA


SALONIK PIŁSUDSKIEGO 1

W ramach Święta Szkoły Koło Fotograficzne wraz z opiekunem Barbarą Truty przygotowało Salonik Piłsudskiego. Mieścił się on na korytarzu szkolnym, przy pokoju nauczycielskim. Został wystylizowany rekwizytami z epoki patrona szkoły. Główną atrakcją urokliwego saloniku był uczeń ubrany w mundur Piłsudskiego, któremu towarzyszyły damy w pięknych sukniach.  
Koło Fotograficzne tworząc taki klimatyczny zakątek miało na celu zachęcenie nauczycieli oraz młodzieży do zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia z Piłsudskim. Można też było rozegrać partyjkę szachów. Salonik Piłsudskiego cieszył się dużym zainteresowaniem zarówno uczniów, jak i nauczycieli. 

Koło Fotograficzne ZSEG wraz z opiekunem Barbarą Truty


SALONIK PIŁSUDSKIEGO 2

Dnia  6 grudnia 2021 roku w ramach obchodów Święta Szkoły przygotowano „Salonik Piłsudskiego”. Zebrane i zaprezentowane eksponaty przybliżyły młodzieży zarówno postać Patrona, jak i epokę, w której żył i pracował.

Małgorzata Szuba, Marta Marszalska


Szkolny Konkurs Wiedzy dotyczącej historii Szkoły i jej patrona Józefa Piłsudskiego - 

„W HOŁDZIE PATRONOWI JÓZEFOWI PIŁSUDSKIEMU”

Myśli i dokonania strategiczne Marszałka Józefa Piłsudskiego są wielkim ponadczasowym dziedzictwem narodu polskiego. Józef Piłsudski dawał osobisty przykład jak służyć państwu, jak wybierać rzeczy ważne i gdzie kierować główny wysiłek w pracy państwowotwórczej. Dorobek myśli państwowej Marszałka jest obecny w księgach, do których zagląda się przeważnie przy okazji rocznic lub konkursów. W ramach obchodów Święta Szkoły uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Szkolnym Konkursie Wiedzy dotyczącej historii Szkoły i jej patrona Józefa Piłsudskiego „W hołdzie patronowi Józefowi Piłsudskiemu”. Celem konkursu było przybliżenie, popularyzacja i utrwalenie wśród uczniów wiedzy o historii Polski XX wieku, historii naszej Szkoły oraz wiedzy na temat postaci Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

Konkurs odbywał się w następujących kategoriach: test wiedzy, praca plastyczna, prezentacja multimedialna.

W części plastycznej uczestnicy wykonali dowolną techniką plakat, na którym centralną postacią był Józef Piłsudski. Przygotowanie prezentacji multimedialnej związane było z biografią Józefa Piłsudskiego lub wydarzeniami i postaciami tego okresu. Prezentacje zawierały fotografie oraz inne autentyczne materiały z okresu, w którym żył i działał Marszałek Piłsudski. Test wiedzy polegał na wytypowaniu poprawnych odpowiedzi na pytania związane z okresem działalności Józefa Piłsudskiego oraz z powstaniem i historią Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie. Test zawierał 35 pytań. Wyniki testu pokazały bardzo dobrą znajomość u uczniów historii Szkoły oraz biografii Józefa Piłsudskiego. Więcej problemów stanowiły dla uczniów pytania z zakresu działalności politycznej Marszałka. Każdy z nas szuka dla siebie mistrza, którego chciałby w życiu naśladować. Poszukujemy osób, które swoim życiem pokażą nam, że możliwe jest osiąganie zamierzonych celów, pomimo, że mogą się one wydawać trudne czy wręcz nierealne. Takie przykłady tym bardziej są potrzebne ludziom młodym, wchodzącym w dorosłe życie. Konkurs, który się odbył znakomicie wpisuje się w tę realizację potrzeb i szukania autorytetów przez młodzież. W zmaganiach konkursowych we wszystkich kategoriach wzięło w sumie udział 45 uczniów. Zwycięzcom wręczono pamiątkowe dyplomy oraz nagrody ufundowane przez współpracujących ze Szkołą sponsorów.

Anna Pojedyniec


Spotkanie z panią Urszulą Szuster - prelekcja na temat: „KOBIETY W ŻYCIU JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO”

Dnia  6 grudnia 2021 roku w ramach obchodów Święta Patrona,  gościliśmy w naszej szkole Panią Urszulę Szuster, która przeprowadziła prelekcję na temat „Kobiety w życiu Józefa Piłsudskiego”. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie z klasy I ER.  Pani Szuster w interesujący i ciekawy sposób przybliżyła młodzieży postać Patrona, prezentując wydarzenia z prywatnego życia Józefa Piłsudskiego.

Małgorzata Szuba, Marta Marszalska


„MORALNOŚĆ PANI DULSKIEJ” - Narodowe Czytanie 2021 w ZSEG

6 grudnia 2021 r. w dniu Święta Szkoły odbyło się w ZSEG głośne czytanie sztuki Gabrieli Zapolskiej „Moralność pani Dulskiej”. Akcja została zorganizowana przez nauczycieli bibliotekarzy, polonistów oraz klasę III DRG. 

W role bohaterów sztuki umiejętnie wcielili się uczniowie klas: I TD, II TD, III DRG, III ER, III TM, III TD, IV TE oraz reprezentanci Koła Miłośników Poezji.  Podczas spotkania czytający i słuchacze w skupieniu śledzili losy rodziny Dulskich, starając się odpowiedzieć sobie na pytanie, czy przesłanie utworu G. Zapolskiej jest wciąż aktualne. Przeniesienie się wyobraźnią do Lwowa, do domu mieszczańskiego z przełomu XIX i XX w. ułatwiała obecnym ciekawa scenografia, którą przygotowali uczniowie klasy III DRG, wspierani przez panią A. Salawę oraz panią B. Truty, rodziców i Mościckie Centrum Kultury. 

Gratulujemy nauczycielom: pani K. Gawdzińskiej, pani A. Gąsior, pani A. Pojedyniec,  pani M. Sienickiej, pani M. Skrabacz – zdolnych podopiecznych. Gratulujemy i dziękujemy również uczniom - aktorom, których chętnie posłuchamy w kolejnej akcji „Narodowe Czytanie”. Do ich grona należeli: Patrycja Cich, Kacper Kowalczyk, Angelika Kuta, Natalia Łątka, Mateusz Nowak, Aleksandra Sroka, Patrycja Usarz, Aleksandra Wiśniowska - kl. III DRG, Weronika Galus, Amelia Taźbirek, Mateusz Kłusek, Sylwia Włudyka - kl. IV TE, Magdalena Zych, Dawid Wajda, Weronika Bartnik, Anita Krawiec, Gabriela Kłusek – kl. III TM, Klaudia Golec, Maciej Stelmach, Stańczyk Patrycja, Julia Zabawa, Natalia Bylica, Sandra Kara, Maciej Klempka - kl. III ER,   Anna Molczyk, Milena Czarnik, Jakub Szczepanik – kl. 1TD, Dominika Pabijan, Tomasz Burzawa – kl. 2 TD. Koło Miłośników Poezji reprezentowali: Natalia Bulaga, Dagmara Perela, Jakub Szablowski, Justyna Wójcik.

Małgorzata Skrabacz


Spotkanie z absolwentami szkoły - NAJLEPSZYMI INWESTORAMI GIEŁDOWYMI W POLSCE

Dnia 6 grudnia 2021 roku gościliśmy w naszej szkole dwóch absolwentów: Tomasza Nowaka  i Emila Nowaka. Obaj byli uczniami klasy o profilu Technik Ekonomista w latach 2015-2019. Podczas edukacji w szkole średniej wykazywali się dużą aktywnością społeczną oraz rozwijaniem swoich pasji. Jedną z nich było inwestowanie na rynku papierów wartościowych, m.in. poprzez udział w Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej organizowanej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. 

W roku szk. 2018/2019 podczas XVII edycji SIGG grali w zespole o nazwie „Nie jesteśmy braćmi TCMI”. Po I etapie gry zakwalifikowali się do finału. Rozgrywki finałowe miały miejsce dnia 16 kwietnia 2019  roku w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Dzięki swoim trafnym decyzjom inwestycyjnym, ówcześni nasi maturzyści zajęli I miejsce w Polsce zdobywając nagrodę główną w wysokości 10 000 zł. Rokrocznie, młodzież naszej szkoły bierze udział w SIGG. 

W tym roku szkolnym jest to 12 dwuosobowych zespołów składających się z uczniów różnych klas Technikum. Każdy zespół marzy o tym, aby powtórzyć sukces starszych kolegów. Dlatego też, uczniowie aktywnie uczestniczyli w spotkaniu z absolwentami. Najlepsi inwestorzy w Polsce z roku 2019 przedstawili młodszym kolegom prezentację pt. „Jak grać na giełdzie, żeby wygrać?”. Udzielili im cennych wskazówek inwestycyjnych. Opowiedzieli o tym, jak sami doszli do sukcesu oraz odpowiadali na pytania zainteresowanych. Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza pomoże im podjąć właściwe decyzje inwestycyjne. 

Marzena Malec-Witek i Małgorzata Migduła


MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WOLONTARIUSZA

W dniu 5 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Z tej okazji, w ramach obchodów Święta Szkoły, klasa 1 BC wzięła udział w prelekcji na temat działań Szkolnego Wolontariatu oraz w warsztatach, podczas których młodzież wykonywała kartki urodzinowe dla Zuzi Walecznej. Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i zachęcamy do udziału w kolejnych akcjach charytatywnych.

Katarzyna Curyło


Szkolny Konkurs Języka Niemieckiego "Hören, lesen und zugleich verstehen" 

Dnia 6 grudnia 2021 r. odbył się Szkolny Konkurs Języka Niemieckiego "Hören, lesen und zugleich verstehen", w którym wzięli udział uczniowie klas pierwszych i drugich technikum. Uczniowie mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności językowe z zakresu słuchania, czytania oraz gramatyki. Poziom konkursu był bardzo wyrównany. A oto wyniki: 

I miejsce: Kamila Tarchała kl. 1ER
II miejsce: Natalia Bujak kl. 1ER
III miejsce: Patrycja Grzenia kl. 1ER
Wyróżnienie: Kamila Krawiec kl. 2TD

Renata Wróbel


Szkolny Konkurs Języka Angielskiego w Branży Ekonomicznej

Z okazji Święta Szkoły,  dnia 6 grudnia 2021 r. odbył się Konkurs Języka Angielskiego w Branży Ekonomicznej. 

W konkursie wzięło udział 12  uczniów z klas 3ER, 3TEG oraz 3DRG. Miał on formę pisemną: obejmował słownictwo i wyrażenia ekonomiczne poznawane na lekcjach języka angielskiego w branży ekonomicznej. 

Po wyrównanej rywalizacji, zwycięzcą konkursu został Samuel Bień z klasy 3ER a drugie miejsce zajęli: Wiktoria Bodzioch, Kamil Strzała oraz Kevin Salawa także z klasy 3ER. 

Beata Nytko, Anna Srebro


Szkolny konkurs - HISTORIA I KULTURA KRAJÓW ANGLOJĘZYCZNYCH

 Z okazji uroczystości Święta szkoły, dnia 6 grudnia 2021 r. odbył się Konkurs o Historii i Kulturze Krajów Anglojęzycznych, w którym uczestniczyli uczniowie z klas: 2TD, 4TF, 1ER, 1TD, 2MR i 3TD. Konkurs odbył się w języku polskim, uczniowie losowali pytania dotyczące zagadnień, które mieli wcześniej przygotować . Następnie udzielali odpowiedzi podając daty, nazwiska znanych ludzi ze świata kultury, nazwy obiektów i miejsc. Przygotowując się do konkursu jak i w jego trakcie uczniowie dowiedzieli się wielu ciekawych informacji, co z pewnością poszerzyło ich wiedzę ogólną o historii, geografii i kulturze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Australii i Nowej Zelandii. Zwycięzcą tegorocznej edycji konkursu został Karol Wajda z klasy 2TD, kolejne miejsce na podium zajęła Sylwia Madejska klasy 4TF a trzecie miejsce zajął Jakub Łącki z klasy 1TD. Serdecznie gratuluję zwycięzcom i dziękuję pozostałym uczestnikom konkursu.

Paweł Wojewoda


Warsztaty - CARVING I MONODESERY

W dniu 6 grudnia 2021 r. - z okazji obchodów Święta naszej szkoły - zajęcia w pracowniach gastronomicznych miały trochę inny charakter niż zazwyczaj. Uczniowie w zorganizowanych grupach doskonalili umiejętności z carvingu pod opieką pani Zofii Januś. Z owoców i warzyw tworzyli wspaniałe dekoracje, które mogliśmy podziwiać na głównym holu. Obok nich znalazła się piernikowa chatka wykonana przez uczniów pani Agnieszki Migdał oraz monodesery pod czekoladową mirror glaze stworzone pod czujnym okiem pani Barbary Jurczyk. Wizualnym dopełnieniem tych warsztatów były nowoczesne elementy dekoracyjne potraw, których technikę wykonania i praktyczne zastosowanie przekazała uczniom pani Elżbieta Teper.


Wystawa cukiernicza - CUDA PIERNIKOWE

W dniu 6 grudnia 2021 r. przeprowadzono warsztaty artystycznego zdobienia pierników.
Uczniowie przygotowywali świąteczne domki piernikowe. Zajęcia obejmowały wypiek ciasta zgodnego z szablonem domku, następnie młodzież wykonywała zdobienia lukrem królewskim poszczególnych elementów i ostatnim etapem było łączenie pierników w przestrzenną formę. 

Agnieszka Migdał


Warsztaty kulinarne - SUSHI

W ramach obchodów Święta Szkoły grupa uczniów  uczestniczyła w szkoleniu, którego tematem przewodnim było sporządzanie sushi.  Kurs dla przyszłych pracowników gastronomi przeprowadził nasz absolwent -  mistrz sztuki kulinarnej Tomasz Wantuch, który pracuje w firmie  Sushi House 77 Rzeszów.
23 uczniów zdobyło nowe kwalifikacje ze sporządzania sushi. Pod czujnym okiem Tomasza bardzo dobrze poradzili sobie z wykonaniem potraw. Uczestnicy szkolenia poznali również zasady filetowania łososia i przygotowania z jego elementów - powstałych w wyniku filetowania - potraw kuchni japońskiej.
Nigiri-zushi – najpopularniejsza obok maki-zushi postać tej potrawy. Ryż zwilżony octem, formuje się w małe owalne paluszki. Następnie kładzie się na nie, tej samej wielkości kawałki ryby, owoców morza, czy japońskiego omletu. Pomiędzy ryż i rybę dodaje się odrobinę zielonego chrzanu wasabi.
Hosomaki są to cienkie rolki z niewielką ilością ryżu i dodatkiem tylko jednego składnika. Najczęściej są to różnego rodzaju ryby bądź warzywa.
Futomaki są to grube rolki z minimum czterema składnikami – od ryb i owoców morza po świeże warzywa, które zawinięte są w nori.
Uramaki są to rolki zawijane odwrotnie, czyli z ryżem na zewnątrz i glonami nori wewnątrz. Zewnętrzna warstwa ryżu często posypana jest sezamem. Ura po japońsku oznacza odwrotnie, a maki – rolować.

Elżbieta Teper


Turniej siatkówki MIX

Rozgrywki sportowe są nieodzownym elementem edukacyjnym w naszej szkole. 6 grudnia 2021 roku w ramach uroczystej inauguracji obchodów 110-lecia istnienia naszej Szkoły uczniowie rozegrali turniej siatkówki MIX. W rozgrywkach wzięło udział 12 zespołów klasowych. Po zaciętej rywalizacji oraz bardzo dobrej grze w ataku i w obronie zwycięstwo odniósł zespół klasy 4TE. Tuż za nimi depcząc im po piętach uplasował się zespół z klasy 3TMG. Trzecim miejscem mogą się pochwalić uczniowie z klasy 3TEG, natomiast czwarte, przez sportowców najmniej lubiane miejsce, zajęła ambitnie walcząca klasa 4TF. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w turnieju, miłą atmosferę i wspaniałą sportową zabawę. Najlepszym gratulujemy wywalczonych pozycji i życzymy dalszych sukcesów. 

Organizatorzy: nauczyciele wychowania fizycznego.