8 Kwietnia 2022 r. - Relacja z uroczystości jubileuszowych

Rok Jubileuszu to czas szczególny. W tempie codziennego życia wywołuje w nas potrzebę spojrzenia wstecz, refleksje nad upływającym czasem. Bardzo ciekawie, z filozoficzną zadumą C. K. Norwid powiada: "Przeszłość - jest to dziś, tylko cokolwiek dalej". /9 listopada 2016 r./

/Władysław Braty Dyrektor ZSEG w latach 1976-1982/Drodzy Goście, Absolwenci, Pedagodzy, kochani Uczniowie,
Sympatycy i Przyjaciele naszej Szko
ły!    

Każdy jubileusz skłania do podsumowań, głębokich refleksji, spośród których bardzo ważne jest poczucie wdzięczności i szacunku dla dokonań minionych pokoleń 

Przeszło stuletnia tradycja wychowywania młodzieży w duchu patriotyzmu, szacunku do drugiego człowieka i poszanowania nauki była najważniejszym przesłaniem tych wszystkich, którzy dbali o wizerunek szkoły, której tradycje pielęgnujemy. Niezwykle odpowiedzialne dążenie do utrzymania wysokiego poziomu nauczania i wychowania młodzieży jest przedmiotem mojego wielkiego szacunku i uznania dla twórców tej szkoł– moich poprzedników, kilku już pokoleń nauczycieli, uczniów, rodziców, absolwentów i przyjaciół Szkoły. 
To oni wszyscy, swoją pracą, poświęceniem, zaangażowaniem, a także osiągnięciami dodawali splendoru szkole, wpisując się na karty historii nie tylko miasta, ale i naszej Ojczyzny.    

Świadomość tak bogatego dorobku, napawa dumą, ale również zobowiązuje.  Wszyscy razem, staramy się zatem na cennych fundamentach ponad stuletniej tradycji tej szkoły, kultywować piękny etos, jaki wiąże się z osobą jej patrona – Józefa Piłsudskiego.    

Jako placówka edukacyjna podążamy także za zmianami, którym podlega nasza rzeczywistość, stawiamy czoła wyzwaniom współczesności, rozwiązujemy kolejne zadania, które przynosi nam szkolna codzienność   

Jako pedagog jestem zdania, że w szkole najważniejsza jest pedagogika serca”.  W myśl jej zasad trwałym fundamentem i poręczeniem dla wartości, która nadaje uniwersalny sens życiu, jest przede wszystkim miłość, ale także zrozumienie, empatia oraz szacunek do drugiej osoby. To z nich wywodzą się szlachetne idee, cele, kierunki działania. 
Dzisiaj życzę, aby zawsze były one udziałem nas - ludzi aktualnie zapisujących kolejne karty historii szkoły imienia Józefa Piłsudskiego.  

Naszym gorącym pragnieniem było, aby obchody Jubileuszu 110-lecia stały się prawdziwym świętem wszystkich, którzy pisali piękną historię Szkoły. 
Dlatego też opracowując kalendarz roku jubileuszowego kierowaliśmy się słowami naszego Patrona Józefa Piłsudskiego: „Kto naciera z energią, zawsze będzie miał powodzenie”. Oby tej energii nigdy nam nie zabrakło, a powodzenie towarzyszyło naszej szkole przez kolejne długie lata jej funkcjonowania.  

/Dorota Bargieł-Kurowska Dyrektor ZSEG/


Galeria