Drodzy Absolwenci

Niezwykle miło nam poinformować o przypadającym w obecnym roku szkolnym 2021/2022 Jubileuszu 110-lecia naszej Szkoły.
Jubileusz - to z jednej strony czas podsumowań wiekowej historii i działalności Szkoły, z drugiej natomiast - to okazja do spotkań.
Naszym gorącym pragnieniem jest, aby obchody Jubileuszu 110-lecia stały się prawdziwym świętem wszystkich roczników, które stworzyły piękną historię Szkoły. Aby powiązały przeszłość z teraźniejszością, pozwoliły na odnowienie starych przyjaźni, wymianę doświadczeń i stały się równocześnie niepowtarzalnym momentem wielu wspomnień i wzruszeń.
W związku z uroczystymi obchodami tego święta bardzo gorąco prosimy o dzielenie się z nami swoimi wspomnieniami z czasów szkolnej edukacji, zapisanych w pamięci lekcji, wydarzeń ze szkolnego życia, postaci nauczycieli, koleżanek i kolegów. Za wszystkie będziemy bardzo wdzięczni. Wspomnienia będą publikowane na stronie Zespołu Szkół Ekonomiczno–Gastronomicznych w zakładce „Księga pamiątkowa”.
Wspomnienia można przesyłać na adres: jubileusz@op.pl
Będziemy wdzięczni za okazaną pomoc. Wierzymy, że Wasza życzliwa pomoc umożliwi zrealizowanie zamierzonych inicjatyw i będzie wkładem w rozwój i edukację następnych pokoleń.


Z poważaniem,
w imieniu całej społeczności ZSEG

DYREKTOR
mgr inż. Dorota Bargieł-Kurowska


Karta wspomnień

Szkoła średnia… Jak wiele kryje się pod tym słowem: jak wiele trudów, wysiłków i sukcesów… jak wiele rozmów, spotkań, osób i konkretnych sytuacji…wreszcie jak wiele emocji i uczuć. Czym była ona dla mnie?

Czytaj więcej

Uczęszczałem do szkoły w latach 2016-2021. Pierwsze szczególne wspomnienie związane ze szkołą...

Czytaj więcej

Mam pozytywne wspomnienia związane z czasem nauki w ZSEG...

Czytaj więcej

Mam ogromną nadzieję, że mój wpis wywoła przynajmniej kilka uśmiechów na twarzy;)

Czytaj więcej

Moja historia z Zespołem Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych im. J. Piłsudskiego rozpoczyna się we wrześniu 2010 roku.

Czytaj więcej

Naukę rozpoczynało nas 49 osób, w piątej klasie było nas 16, maturę zdało 12 osób

Czytaj więcej

"Czasami nie poznasz prawdziwej wartości chwili dopóki ta nie stanie się wspomnieniem" Theodor Seuss Geisel

Czytaj więcej

Często wracam pamięcią do szkolnych czasów.

Czytaj więcej