„Obecny Jubileusz Szkoły to wzruszające święto, czas zadumy. Historia dzieje się dziś, przeszłość zyskuje przyszłość. Tymczasem świat pędzi naprzód. Życie toczy się dalej. Oby przebiegało w myśl przesłania zawartego w liście apostolskim Ojca Świętego Jana Pawła II. Słowa tego przesłania wzywają nas, byśmy z wdzięcznością wspominali przeszłość, całym sercem przeżywali teraźniejszość i ufnie otwierali się na przyszłość”. /9 listopada 2016 r./

/Władysław Braty, Dyrektor Szkoły w latach 1976-1982/

Z KART HISTORII SZKOŁY
Z kart historii ZSEG image